Klimaatclassificatie van Köppen
De klimaatclassificatie van Köppen is een van de meest gebruikte klimaatclassificatiesystemen. Het werd voor het eerst gepubliceerd door de Duits-Russische klimatoloog Wladimir Köppen (1846-1940) in 1884, met een aantal latere wijzigingen door Köppen, met name in 1918 en 1936. Later bracht de klimatoloog Rudolf Geiger (1894-1981) enkele wijzigingen aan in het classificatiesysteem, dat daarom ook wel het Köppen-Geiger-klimaatclassificatiesysteem wordt genoemd.
 
De klimaatclassificatie van Köppen verdeelt klimaten in vijf hoofdklimaatgroepen, waarbij elke groep wordt verdeeld op basis van seizoensgebonden neerslag en temperatuurpatronen.
De vijf hoofdgroepen zijn A (tropisch), B (droog), C (gematigd), D (continentaal) en E (polair). Elke groep en subgroep wordt vertegenwoordigd door een letter. Alle klimaten krijgen een
hoofdgroep toegewezen (de eerste letter). Alle klimaten behalve die in de E-groep krijgen een seizoensgebonden neerslagsubgroep (de tweede letter). Af duidt bijvoorbeeld op een tropisch regenwoudklimaat. Het systeem wijst een temperatuursubgroep toe aan alle andere groepen dan die in de A-groep, aangegeven met de derde letter voor klimaten in B, C en D, en de tweede letter voor klimaten in E. Cfb geeft bijvoorbeeld een zeeklimaat aan met warme zomers zoals aangegeven door de uitgang b. Klimaten worden geclassificeerd op basis van specifieke criteria die uniek zijn voor elk klimaattype.
 
Omdat Köppen het systeem ontwierp op basis van zijn ervaring als botanicus, zijn zijn belangrijkste klimaatgroepen gebaseerd op de soorten vegetatie die in een bepaald classificatiegebied groeien. Naast het identificeren van klimaten, kan het systeem worden gebruikt om ecosysteemomstandigheden te analyseren en de belangrijkste soorten vegetatie binnen klimaten te identificeren. Vanwege de link met het plantenleven van een bepaalde regio, is het systeem nuttig bij het voorspellen van toekomstige veranderingen in het plantenleven in die regio.
 
Het klimaatclassificatiesysteem van Köppen is in het midden van de jaren zestig (herzien in 1980) verder aangepast binnen het klimaatclassificatiesysteem Trewartha. Het Trewartha-systeem probeerde een meer verfijnde klimaatzone op de middelste breedtegraad te creëren, wat een van de kritieken was op het Köppen-systeem.
 
 
Het klimaat is in vijf hoofdgroepen ingedeeld met ieder een aparte hoofdletter
 
A-klimaten - tropische klimaten:
Gemiddelde temperatuur van de koudste maand is niet lager dan 18 °C.
 
B-klimaten of droge klimaten (aride klimaten):
Te weinig neerslag voor boomgroei en permanente rivieren kunnen hier niet hun oorsprong hebben. De classificatie wordt bepaald aan de hand van de door Köppen gebruikte droogte-index,
die uitgaat van de verhouding tussen de jaarlijkse neerslag en de (potentiële) verdamping.
 
C-klimaten of zeeklimaat (maritieme klimaten):
Gemiddelde temperatuur van de koudste maand is niet lager dan -3 °C en niet hoger dan 18 °C, gemiddelde temperatuur van de warmste maand is hoger dan 10 °C
 
D-klimaten of landklimaten (continentale klimaten):
Gemiddelde temperatuur van de koudste maand is lager dan -3 °C, gemiddelde temperatuur van de warmste maand is hoger dan 10 °C.
 
E-klimaten of poolklimaten (polaire klimaten):
Gemiddelde temperatuur van de warmste maand is niet hoger dan 10 °C. Het hele jaar is het iedere maand dus (gemiddeld over 30 jaar) kouder dan 10 °C.
 
Deze hoofdgroepen worden onderverdeeld in twee of drie subgroepen, gebaseerd op het verloop van neeslag en temperatuur over het jaar. Iedere groep op ieder niveau krijgt een letter.
De 5 hoofdgroepen krijgen ieder een aparte hoofdletter (A t/m E). De 2 kleinere niveaus krijgen ieder een kleine letter erachter geplakt. Zo kun je bijvoorbeeld een warm maritiem klimaat hebben, met neerslag in alle seizoenen (Cfa). De B- en E-klimaten krijgen ieder nog een hoofdletter als 2e letter. In sommige gevallen word ook een 4e letter toegekend.
 
1e indeling  2e neerslagverdeling  3e temperatuurverschil  2e letter 
  A Tropishch klimaat
     
     
     
   
  B Droog klimaat
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  C Gematigd klimaat
     
     
     
     
     
     
 
  D Landklimaat
     
     
     
     
     
     
     
 
  E Poolklimaat
     
     
     
   
 
Tropisch klimaat A
 
Een tropisch klimaat is een klimaat dat voorkomt in de tropen. Volgens de klimaatclassificatie van Köppen is het een niet-droog klimaat waarbij in de koudste maand van het jaar de  gemiddelde temperatuur niet lager is dan 18°C. Köppen karakteriseert het zijnde een hoofdklimaat als het
A-klimaat.
 
- Af: tropisch regenwoudklimaat
   De droogste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandneerslag van ten minste 60 mm en
   de neerslag valt ongeveer verspreid over het hele jaar.
 
- Am: moessonklimaat
   De droogste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandneerslag van minder dan 60 mm en het
   droge seizoen springt er ten opzichte van het natte moessonseizoen sterk uit
 
- Aw/As: tropisch savanneklimaat
   Er is ten minste één maand in het jaar die een gemiddelde maandneerslag heeft van minder dan
   60 mm en het droge seizoen springt er ten opzichte van het natte seizoen sterk uit.
 
 
Droog klimaat B
 
Dit type klimaat wordt bepaald door weinig neerslag die niet voldoet aan de polaire (EF of ET) criteria van geen maand met een gemiddelde temperatuur lager dan 10 ° C.
 
De drempel in millimeters wordt bepaald door de gemiddelde jaartemperatuur in Celsius te vermenigvuldigen met 20 en vervolgens toe te voegen: 
 
(a) 280 als 70% of meer van de totale neerslag in de lente- en zomermaanden valt (april-september op
     het noordelijk halfrond, of oktober-maart op het zuidelijk).
(b) 140 als 30%-70% van de totale neerslag valt in de lente en zomer.
(c) 0 als er in de lente en de zomer minder dan 30% van de totale neerslag valt. 
 
Als de jaarlijkse neerslag minder dan 50% van deze drempel is, is de classificatie BW (aride: woestijnklimaat); als het in het bereik van 50%-100% van de drempel ligt, is de classificatie BS
(semi-aride: steppeklimaat). 
 
 
 

Tropisch klimaat A
Af - Tropisch regenwoudklimaat:
Gebieden met een tropisch regenwoudklimaat (Af)
Nationaal park Gunung Leuser - Sumatra (Bron: In de Archipel)
Het tropisch regenwoudklimaat komt voor in de tropen. De vegetatie binnen de gebieden waar dit klimaat voorkomt bestaat vooral uit tropisch regenwoud, waar dit klimaattype haar naam aan te danken heeft. Warmte en redelijk veel neerslag zijn de hoofdkenmerken van het tropisch regenwoudklimaat.Deze klimaatsoort hoort tot de tropische klimaten (A-type).

Kenmerken:

- de gemiddelde etmaaltemperatuur komt iedere maand niet onder de 18°C uit
- de droogste maand van het jaar heeft gemiddeld meer dan 60mm neerslag

Landen en gebieden met dit klimaattype:

Het tropisch regenwoudklimaat komt in landen rond de evenaar voor, zoals Maleisië, Indonesië, Singapore, Brazilië, Suriname, Panama en Filipijnen.

Opmerkingen:

Het tropisch regenwoudklimaat is één van de drie tropische klimaten. Dat betekent dat een tropisch klimaat niet altijd een tropisch regenwoudklimaat hoeft te zijn.
Am - Moessonklimaat:
gebieden met een moessonklimaat (Am)
Aankomende Moesson wolken (Nagercoil, India)
Het moessonklimaat komt voor in de tropen. Net als de andere tropische klimaten (A-type) betreft het een warm klimaat veel neerslag (minimaal duizend millimeter per jaar),
minimaal één maand met een gemiddelde maandsom van minder dan 60mm neerslag en een duidelijke natte periode (de moesson). De regenseizoenen dienen afgewisseld te worden met beduidend drogere periodes.

Kenmerken:

- de gemiddelde etmaaltemperatuur komt iedere maand niet onder de 18°C uit
- de droogste maand van het jaar heeft gemiddeld minder dan 60mm neerslag
- er is sprake van (een) regenseizoen(en)
- hoe droger de droogste maand is, des te hoger moet de gemiddelde jaarsom zijn

Landen en gebieden met dit klimaattype:

Het tropisch regenwoudklimaat komt in landen tussen de keerkringen, zoals Thailand, Brazilië, Venezuela, Kameroen, India, Mexico en Madagaskar.

Opmerkingen:

Het moessonklimaat is één van de drie tropische klimaten. Dat betekent dat een tropisch klimaat niet altijd een tropisch regenwoudklimaat hoeft te zijn. Sommige bronnen geven gebieden
met het Am-klimaat ten onrechte de classificatie subtropisch klimaat.
Aw en As - Tropisch savanneklimaat
Gebieden met een tropisch savanneklimaat (Aw)
Savanne in Tarangire National Park in Tanzania
Het tropisch savanneklimaat (ook vaak kortweg savanneklimaat genoemd) komt voor in gebieden in de buurt van de evenaar. Het savanneklimaat is de drogere variant op het het moessonklimaat. Het savanneklimaat kent een duidelijk droog seizoen en de hoeveelheid neerslag op jaarbasis overschrijdt bij een droogste maand van 60mm de grens van duizend millimeter niet.
Bij een droogste maand van 0mm mag er op jaarbasis maar liefst tot maximaal 2500mm neerslag vallen om te voldoen aan de normen voor een Aw of As klimaat. Net als voor alle tropische klimaten geldt dat de gemiddelde maandtemperatuur gedurende het hele jaar niet onder de 18 graden Celsius komt.

Kenmerken:

- de gemiddelde etmaaltemperatuur komt iedere maand niet onder de 18°C uit
- de droogste maand van het jaar heeft gemiddeld minder dan 60mm neerslag
- er is sprake van minimaal één droge periode
- de gemiddelde jaarsom aan neerslag mag de grens van duizend millimeter niet overschrijden bij een droogste maand van 60mm. Naarmate de droogste maand droger is,
dan de totale jaarsom aan neerslag hoger zijn tot maar liefst 2500mm bij een droogste maand van nul millimeter.
- bij type Aw is er sprake van winterdroogte. Het droge seizoen valt in de periode dat de zon in dit gebied lager aan de horizon staat.
- bij type As is er sprake van zomerdroogte. Het droge seizoen valt in de periode dat de zon in dit gebied hoger aan de horizon staat.
Dit klimaattype is vrij zeldzaam en komt met name in Sri Lanka en Hawaï voor.

Landen en gebieden met dit klimaattype:

Het tropisch regenwoudklimaat komt voor in savannegebieden, met name in landen tussen de keerkringen, zoals Australië, Cambodja, Kongo, Nigeria, Cuba, India en Sri Lanka .

Opmerkingen:

Het savanneklimaat is één van de drie tropische klimaten. Dat betekent dat een tropisch klimaat niet altijd een tropisch regenwoudklimaat hoeft te zijn. Sommige bronnen geven gebieden met
het Aw of As-klimaat ten onrechte de classificatie subtropisch klimaat.
Droog klimaat B
 
Gebieden met een droog klimaat (B) GEEL =Savanne BRUIN = Woestijn

Een droog klimaat of aride klimaat is een klimaat waar zo weinig neerslag valt, dat boomgroei niet mogelijk is en waar permanente rivieren niet hun oorsprong kunnen hebben. Volgens de klimaatclassificatie van Köppen is dit een B-klimaat. De classificatie wordt bepaald door middel van de droogte-index die uitgaat van de jaarlijkse verdamping. Deze index bepaalt ook de grens tussen het zeer droge woestijnklimaat en het minder droge steppeklimaat.

Het droge klimaat komt meestal voor rond de Kreeftskeerkring ten noorden van de evenaar en de Steenbokskeerkring ten zuiden van de evenaar. Afhankelijk van bijvoorbeeld de invloed van bergen en oceanen, kan de locatie afwijken. Deze wijkt vooral af in Centraal-Azië, waar de Himalaya en andere bergketens, ervoor zorgt dat de droge gebieden verder noordelijk liggen,
de Gobi, een koudewoestijn (BWk-klimaat) is hier een voorbeeld van.
Bs - Steppenklimaat
Gebieden met een Warm steppeklimaat (BSh) en Koud steppeklimaat (BSk)
Garrigue-landschap in El Berrueco, Spanje
Een steppeklimaat of halfwoestijnklimaat is een aride of droog klimaat waar nog voldoende neerslag is voor enige lage begroeiing. In de klimaatclassificatie van Köppen krijgt het steppeklimaat het symbool BS (B staat voor een aride klimaat, S voor "Steppe"). De natuurlijke begroeiing in steppeklimaten is steppe, een droog grasland waar geen bomen groeien. In nattere omstandigheden komen ook struiken voor. In drogere omstandigheden is de begroeiing schaarser en is sprake van een halfwoestijn. Ongeveer 14% van het aardoppervlak heeft een steppeklimaat.

Kenmerken:

- bij een warm steppeklimaat (type BSh) komt de gemiddelde jaartemperatuur niet onder de 18°C uit
- bij een koud steppeklimaat (type BSk) ligt de gemiddelde jaartemperatuur lager dan 18°C
- er valt per jaar ongeveer 250 tot 500 millimeter neerslag

Landen en gebieden met dit klimaattype:

Halfwoestijnen en steppen komen onder andere voor in Centraal- en West-Azië, Centraal-Amerika en het westen van Noord-Amerika, en Australië. De grootste halfwoestijn van de wereld is de Sahel, een landstrook tussen de Sahara-woestijn en de Afrikaanse savanne. Er komt ook steppeklimaat voor rondom de Kalahari in Zuidelijk Afrika.

Opmerkingen:

Het steppeklimaat is niet altijd een warm klimaat. Sommige bronnen geven het steppeklimaat ten onrechte de verwarrende titel subtropisch klimaat.
Bw - Woestijnklimaat
gebieden met een woestijnklimaat (BW)
Woestijnlandschap in Namibië (Sossusvlei)
Het woestijnklimaat is een droog klimaat of aride klimaat. De relatie tussen de gemiddelde neerslagsom per jaar en de gemiddelde jaartemperatuur bepaalt of er sprake is van een droog klimaat (type B) in plaats van een A, C of D klimaattype. Door middel van de droogte-index wordt bepaald of een gebied inderdaad tot de B-klimaten behoort en of het een BS (steppeklimaat)
of BW (woestijnklimaat) betreft.

Het woestijnklimaat is in de regel droger dan het steppeklimaat. De gemiddelde neerslagsom op jaarbasis ligt tussen de 0 en 200 millimeter. Kenmerkend voor gebieden waar een woestijnklimaat heerst is dat er regelmatig grote verschillen in temperatuur voor kunnen komen binnen één etmaal.

Kenmerken:

- bij een warm woestijnklimaat (type BWh) ligt de gemiddelde jaartemperatuur hoger dan 18°C
- bij een koud woestijnklimaat (type BWk) ligt de gemiddelde jaartemperatuur lager dan 18°C

Landen en gebieden met dit klimaattype:

Het woestijnklimaat komt vooral voor in het noordelijke deel van Afrika (Sahara woestijn), het Midden-Oosten, China, het centrale deel van Australië en sommige gebieden binnen Mexico
en het zuidwesten van de Verenigde Staten.


Opmerkingen:

niet persé te betekenen dat het een gebied betreft met extreme warmte. Hoewel de associatie woestijn en hitte voor veel mensen vanzelfsprekend is kan het in veel woestijngebieden sneeuwen en vriezen tijdens de koelste maanden.
Gematigd klimaat C
gebieden met een gematigd klimaat (C)
Een gematigd klimaat of warm gematigd klimaat is een, gemiddeld over een jaar gemeten, vochtig klimaat, met relatief gematigde temperaturen. Gematigde klimaten hebben duidelijke seizoenen, maar de temperatuurverschillen tussen de winter en de zomer zijn niet extreem groot. Volgens de klimaatclassificatie van Köppen ligt in een gematigd klimaat de gemiddelde maandtemperatuur van de koudste maand tussen −3 °C en 18 °C en heeft ten minste één maand per jaar een gemiddelde temperatuur van 10 °C of meer.
Köppen karakteriseert dit hoofdklimaat als het C-klimaat'.

Gematigde klimaten komen op zeeniveau voor tussen de 30e en 60e breedtegraden. Onder andere West- en Centraal-Europa, het Middellandse Zeegebied, Oost-Azië, het oosten en zuidoosten van de Verenigde Staten, grote delen van zuidelijk Zuid-Amerika, delen van Zuidelijk Afrika, de zuid- en oostkust van Australië en in Nieuw-Zeeland hebben een gematigd klimaat.
Deze banden worden wel de gematigde zones genoemd.

Op lagere breedtes, zoals in de tropen, komt in berggebieden een gematigde zone voor. Omdat op grotere hoogte de temperatuur lager is, is in deze zone een gematigd klimaat mogelijk.
Verdere onderverdeling volgens Köppen

- Cf: zeeklimaat of maritiem klimaat; de droogste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandneerslag van ten minste 30 mm en de neerslag valt ongeveer verspreid over het jaar.
- Cs: mediterraan klimaat; gematigd klimaat met natte winters & droge zomers, met andere woorden: de droogste maand in de zomer heeft een gemiddelde maandneerslag van minder
dan 30 mm en de natste maand in de winter heeft ten minste gemiddeld driemaal zoveel neerslag als de droogste maand in de zomer.
- Cw: chinaklimaat; gematigd klimaat met natte zomers, met andere woorden: de natste maand in de zomer heeft ten minste gemiddeld tienmaal zoveel neerslag als de droogste maand
in de winter.
Cf - Zeeklimaat
Gebieden met een warm zeeklimaat (Cfa)
Solana-beach - Uruquay (bron: reis-expert)
Het zeeklimaat is een klimaat dat onder sterke invloed van een nabijgelegen zee of oceaan staat. Neerslag valt er gedurende het hele jaar met weinig uitschieters. Er is dus geen sprake van een duidelijk droge periode of een regenseizoen. De hoeveelheid regen op jaarbasis moet boven een grens liggen die bepaald wordt door de droogte index, een formule op basis van neerslag en temperatuur. Verder moet de koudste maand een gemiddelde maandtemperatuur hebben die onder de 18 graden Celsius ligt, want anders zou er sprake zijn van een tropisch klimaat (A-type).

Kenmerken:

- de droogste maand telt gemiddeld meer dan 30mm neerslag op maandbasis
- de gemiddelde maandtemperatuur moet minimaal één maand per jaar onder de 18 graden Celsius liggen
- volgens de droogte-index valt er voldoende regen om niet tot de droge of aride klimaatsoorten te behoren (B-types)

Onderverdeling

- warm zeeklimaat (type Cfa): de warmste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandtemperatuur van minimaal 22 graden Celsius
- gematigd zeeklimaat (type Cfb): de warmste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandtemperatuur die lager ligt dan 22 graden Celsius
- koel zeeklimaat (type Cfc): het aantal maanden waarbij de gemiddelde maandtemperatuur 10 graden Celsius of hoger is mag niet hoger zijn dan vier maanden.

Landen en gebieden met dit klimaattype:

Zeeklimaten komen vooral voor langs de westkust van sommige continenten en in Zuidoost-Australië en Tasmanië, maar onder bepaalde omstandigheden kan een zeeklimaat ook meerlandinwaarts en in tropische streken voorkomen, zoals bijvoorbeeld het geval is in Mexico-Stad. In Noord-Amerika hebben vooral de westelijke delen van de staten Oregon en Washington, sommige kustdelen van Alaska, het uiterste noordwesten van Californië en het westen van Brits-Columbia een duidelijk zeeklimaat (met betrekking tot deze gebieden wordt doorgaans van een oceanisch klimaat gesproken). In Zuid-Amerika is het zeeklimaat minder overheersend en hoofdzakelijk beperkt tot geïsoleerde gebieden in het midden van Argentinië, het zuiden van Chili en delen van Brazilië.
Gebieden met een gematigd of koel zeeklimaat (Cfb en Cfc)
Kinderdijkse molen Nederland
Van alle continenten heeft Europa echter het meest uitgesproken zeeklimaat, dat tot diep in het vasteland merkbaar is. Pas in de buurt van Wenen begint de overgang naar het Europese landklimaat. Het Europese zeeklimaat overheerst vooral in Nederland, België, het noorden en westen van Frankrijk, het westen en noordwesten van Duitsland, het noorden van Spanje en het uiterste noorden van Portugal, het zuidwesten van Noorwegen en delen van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en het noorden van Turkije.

België en Nederland

Voor zowel Nederland als België geldt dat het klimaat sterk beïnvloed wordt door de warme Golfstroom in de nabijgelegen Atlantische Oceaan, die ook de Noordzee opwarmt, en de overheersende westelijke tot zuidwestelijke winden. De warme golfstroom zorgt ervoor dat het Noordzeewater 's winters niet veel kouder wordt dan circa 5 °C. De laagste temperatuur wordt daarbij pas bereikt in maart. Als gevolg hiervan zijn de temperatuurverschillen tussen zomer en winter aan de kust nog kleiner dan in bijvoorbeeld Limburg en Oost-Gelderland.

Opmerkingen:

Het zeeklimaat komt ook voor in landen die niet direct aan een zee of oceaan grenzen. Door de geografische ligging en hoogteverschillen kunnen ook gebieden die meer dan duizend kilometer landinwaarts liggen een zeeklimaat kennen. In vergelijking tot de landklimaten zijn de contrasten in temperatuur veel kleiner, zowel binnen één etmaal als tussen de verschillende seizoenen. Andere benamingen voor de zeeklimaten zijn maritiem klimaat, regenklimaat en oceanisch klimaat.
Cs - Mediterraan klimaat
Gebieden met een mediterraan klimaat (Csa en Csb)
Rome
Het mediterraan klimaat is een klimaat dat onder sterke invloed van een nabijgelegen zee of oceaan staat. Bij een mediterraan klimaat is er sprake van een aanzienlijk verschil tussen de
droogste en de natste maand, de neerslag valt dus niet gelijkmatig verspreid over het jaar. De hoeveelheid regen op jaarbasis moet boven een grens liggen die bepaald wordt door de droogte index, een formule op basis van neerslag en temperatuur. Verder moet de koudste maand een gemiddelde maandtemperatuur hebben die onder de 18 graden Celsius ligt, want anders zou er sprake zijn van een tropisch klimaat (A-type).

Kenmerken:

- de droogste maand telt gemiddeld minder dan 30mm neerslag op maandbasis
- de natste maand in de winter telt gemiddeld minimaal 3 keer zoveel neerslag dan de droogste maand in de zomer
- de gemiddelde maandtemperatuur moet minimaal één maand per jaar onder de 18 graden Celsius liggen
- volgens de droogte-index valt er voldoende regen om niet tot de droge of aride klimaatsoorten te behoren (B-types)

Onderverdeling:

- warm mediterraan klimaat (type Csa): de warmste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandtemperatuur van minimaal 22 graden Celsius

- gematigd mediterraan klimaat (type Csb): de warmste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandtemperatuur die lager ligt dan 22 graden Celsius

Landen en gebieden met dit klimaattype:
Het mediterraan klimaat komt vooral langs de Middellandse Zee in bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk, Italië, Kroatië, Griekenland, Turkije, Libanon, Libië, Algerije en Marokko.
Verder vind je dit klimaat op de Canarische Eilanden, in Australië, Zuid-Afrika, Chili, Argentinië, Colombia, Mexico en de Verenigde Staten (westkust).

Opmerkingen:

Het mediterrane klimaat vind je vooral, maar niet uitsluitend, langs de Middellandse Zee. Vandaar dat de term Middellandse Zeeklimaat ook veel gebruikt wordt in beschrijvingen van het klimaat binnen gebieden waar dit voorkomt. In tegenstelling tot het zeeklimaat vind je de gebieden waar mediterrane klimaten heersen in de regel wel binnen een straal van maximaal vijfhonderd tot duizend kilometer van de zee. Verder landinwaarts is er meestal een overgang naar een zeeklimaat.
Cw - China klimaat
Gebieden met een chinaklimaat (Cw)
Landschap in het Sichuanbekken bij Zitong.
Van alle gematigde klimaten (C-types) is het chinaklimaat wat betreft neerslag de meest extreme variant. Het chinaklimaat kenmerkt zich door de natte zomers. De natste zomermaand moet een gemiddelde neerslaghoeveelheid hebben die minimaal tien keer zo veel is als de hoeveelheid die in de droogste wintermaand gemiddeld geregistreerd wordt. Het chinaklimaat vind je onder andere maar niet alleen in China. De lange en natte zomers zouden zeer geschikt zijn voor het verbouwen van onder andere rijst.

Kenmerken:

- de natste maand in de zomer telt gemiddeld minimaal 10 keer zoveel neerslag dan de droogste maand in de winter
- de gemiddelde maandtemperatuur van de koudste maand moet onder de 18° C liggen
- de gemiddelde maandtemperatuur van de koudste maand moet boven de -3° C liggen
- minimaal één maand per jaar moet een gemiddelde maandtemperatuur van ten minste 10° C hebben

Onderverdeling:

- warm chinaklimaat (type Cwa): de warmste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandtemperatuur van minimaal 22 graden Celsius
- gematigd chinaklimaat (type Cwb): de warmste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandtemperatuur die lager ligt dan 22 graden Celsius

Landen en gebieden met dit klimaattype:

Het chinaklimaat vind je onder andere in China, Zuid-Korea, Myanmar, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, Mexico en Guatemala.

Opmerkingen:

Het warme chinaklimaat (type Cwa) wordt ook wel gematigd savanneklimaat genoemd.
Warm chinaklimaat (Cwa)
Gematigd chinaklimaat (Cwb)
- Cwa: warm chinaklimaat; de warmste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandtemperatuur van ten minste 22 °C. Dit klimaat geldt voor de meeste plekken waar een chinaklimaat
heerst en wordt ook weleens het gematigd savanneklimaat genoemd (in tegenstelling tot het tropisch savanneklimaat). Dit klimaat is een van de twee vochtige subtropische klimaten
(tezamen met het warm zeeklimaat).

Het warm chinaklimaat komt onder andere voor in China (Sichuanbekken), Zambia, Noordoost-India en het noorden van Viëtnam.

- Cwb: gematigd chinaklimaat; de warmste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandtemperatuur van minder dan 22 °C. Dit klimaat is zeldzamer en komt voor op enkele hogere delen
waar een chinaklimaat heerst. Een andere naam voor dit klimaat is het subtropisch hooglandklimaat.

Voorbeelden zijn Yunnan in China, rond de Drakensbergen in zuidoostelijk Afrika, rond Addis Abeba en in de Siwaliks (aan de zuidkant van de Himalaya).
D - Land klimaat
Gegebieden met een landklimaat (D)
Een landklimaat of continentaal klimaat is in tegenstelling tot een zeeklimaat een klimaat met extreme temperaturen in zomer en winter.

Landklimaat komt voor in bijvoorbeeld Rusland, Oekraïne, Kazachstan, Mongolië, de Verenigde Staten, Canada, Armenië etc. Het zijn gebieden die ver landinwaarts liggen,
waar matigende invloeden van oceanen zeer klein zijn. Doordat de relatief droge landoppervlakken makkelijk opwarmen en afkoelen worden de temperaturen in de zomer extreem hoog,
en in de winter extreem laag.

Volgens de klimaatclassificatie van Köppen is het landklimaat een D-klimaat, eventueel nader aan te duiden als Df, Dw, of Ds-klimaat.

Het landklimaat komt alleen maar voor op de op het noordelijk halfrond gelegen Euraziatische landmassa en Noord-Amerika.
Df - Land klimaat
Kenmerken:
- beperkte of geen invloed van grote waterpartijen
- grote variaties in temperaturen
- neerslag gedurende het hele jaar

Onderverdeling:

- warm landklimaat (type Dfa): de warmste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandtemperatuur van minimaal 22 graden Celsius
- gematigd landklimaat (type Dfb): de warmste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandtemperatuur die lager ligt dan 22 graden Celsius
- koel landklimaat (type Dfc): de gemiddelde maandtemperatuur komt maximaal 4 maanden boven de 10 graden Celsius uit
- koud landklimaat (type Dfd): de koudste maand heeft een gemiddelde maandtemperatuur die lager ligt dan min 38 graden Celsius

Landen en gebieden met dit klimaattype:

Het landklimaat type Df vind je onder andere in Rusland, Scandinavië, Oost-Europa en Kazachstan.

Opmerkingen:

Een landklimaat hoeft niet per definitie landinwaarts te liggen. Sommige kustgebieden van Oost-Azië, Noord-Europa en Canada kennen ook een landklimaat.
Landklimaten vind je alleen maar op het noordelijk halfrond.
Ds - Land klimaat
Kenmerken:
- beperkte of geen invloed van grote waterpartijen
- grote variaties in temperaturen
- droge zomers

Onderverdeling:

- warm landklimaat (type Dsa): de warmste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandtemperatuur van minimaal 22 graden Celsius
- gematigd landklimaat (type Dsb): de warmste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandtemperatuur die lager ligt dan 22 graden Celsius
- koel landklimaat (type Dsc): de gemiddelde maandtemperatuur komt maximaal 4 maanden boven de 10 graden Celsius uit
- koud landklimaat (type Dsd): de koudste maand heeft een gemiddelde maandtemperatuur die lager ligt dan min 38 graden Celsius

Landen en gebieden met dit klimaattype:

Het landklimaat type Ds is vrij zeldzaam. Je vind het onder andere in het centrale deel van Turkije en op de Spaanse hoogvlakte.

Opmerkingen:

Landklimaten vind je alleen maar op het noordelijk halfrond.
Dw - Land klimaat
Kenmerken:
- beperkte of geen invloed van grote waterpartijen
- grote variaties in temperaturen
- droge winters

Onderverdeling:

- warm landklimaat (type Dwa): de warmste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandtemperatuur van minimaal 22 graden Celsius
- gematigd landklimaat (type Dwb): de warmste maand van het jaar heeft een gemiddelde maandtemperatuur die lager ligt dan 22 graden Celsius
- koel landklimaat (type Dwc): de gemiddelde maandtemperatuur komt maximaal 4 maanden boven de 10 graden Celsius uit
- koud landklimaat (type Dwd): de koudste maand heeft een gemiddelde maandtemperatuur die lager ligt dan min 38 graden Celsius

Landen en gebieden met dit klimaattype:

Het landklimaat type Dw vind je onder andere in China, Rusland en Japan.

Opmerkingen:

Een landklimaat hoeft niet per definitie landinwaarts te liggen. Sommige kustgebieden van Oost-Azië, Noord-Europa en Canada kennen ook een landklimaat.
Landklimaten vind je alleen maar op het noordelijk halfrond.
E - poolklimaat
Het poolklimaat of arctische klimaat is het E-klimaat in de klimaatclassificatie van Köppen

's Winters komt de zon helemaal niet op rond de polen. Dit heet de poolnacht. Het is er dag en nacht donker en op sommige plaatsen kan het wel 60 graden vriezen. In de zomer blijft de zon daarentegen dag en nacht schijnen. Dit heet de pooldag. In het binnenland van Groenland en op Antarctica heerst een poolklimaat, op de eilanden van Canada en noord Rusland heerst een toendraklimaat. Het poolklimaat komt buiten de poolgebieden ook voor boven de boomgrens in de hooggebergten.

De gemiddelde temperatuur in de warmste maand ligt tussen de 0 en de 10 graden Celsius. Er ligt eeuwige sneeuw.
In gebieden met een poolklimaat groeien voornamelijk mossen. Omdat het 's winters zo extreem koud is en de zomer maar kort duurt ontdooit in de zomer alleen de bovenste laag van de aarde, de rest blijft bevroren. Hierdoor kunnen er vrijwel geen planten groeien
Et - Toendra klimaat
Gebieden met een toendraklimaat (ET)
Toendra in Noord-Canada (ET)
Het toendraklimaat komt vooral, doch niet alleen voor op de toendra, waardoor het de naam toendraklimaat gekregen heeft. Het toendraklimaat behoort tot de koude E-klimaten en kenmerkt
zich door een hoogste gemiddelde maandtemperatuur die boven het vriespunt ligt maar de grens van tien graden Celsius niet ontstijgt. Behalve op de toendra komt deze klimaatsoort ook voor
in overgangsgebieden tussen het landklimaat en het hooggebergteklimaat. Het toendraklimaat begint dan waar de boomgrens ophoudt.

Kenmerken:

- de warmste maand heeft een gemiddelde maandtemperatuur tussen 0 en 10°C
- de koudste maand heeft een gemiddelde maandtemperatuur beneden de -3°C

Landen en gebieden met dit klimaattype:

Het toendraklimaat komt in ruime mate voor boven de noordpoolcirkel, in landen zoals Groenland, Noorwegen, Finland, Canada en Rusland. Het toendraklimaat komt verder voor in
berggebieden in Chili, Argentinië, Bulgarije, Roemenië, Zwitserland, Frankrijk en het uiterste noorden van Spanje.

Opmerkingen:

Door de lange periodes met vorst en sneeuw kennen de meeste gebieden met een toendraklimaat een bodemlaag die permanent bevroren is (het zogenaamde permafrost).
Ef - IJS klimaat
Gebieden met een ijsklimaat (EF)
Antarctica (EF)
Het ijsklimaat is een koud klimaat dat vooral voorkomt op de Noordpool en de Zuidpool. Gebieden met een ijsklimaat kennen twaalf maanden per jaar met een gemiddelde maandtemperatuur
die onder het vriespunt ligt. In de warmste maanden kan de temperatuur overdag echter wel sporadisch boven het vriespunt uitkomen, zolang de gemiddelde dagtemperatuur over de hele maand maar onder de nul graden grens blijft.

Kenmerken:

- de warmste maand heeft een gemiddelde maandtemperatuur lager dan 0°C
- de koudste maand heeft een gemiddelde maandtemperatuur beneden de -3°C

Landen en gebieden met dit klimaattype:

Het ijsklimaat komt voor op de Noordpool, Antarctica, het binnenland van Groenland en sommige delen van de Alpen en de Himalaya.

Opmerkingen:

Het ijsklimaat wordt ook wel sneeuwklimaat genoemd.
Eh - Hooggebergte klimaat
Het hooggebergteklimaat komt zoals uit de naam al blijkt voor in hooggebergten, zoals bijvoorbeeld de Himalaya en de Alpen. Deze klimaatsoort wordt niet door alle klimatologen erkend wat
vooral veroorzaakt wordt door het feit dat er geen duidelijke grenzen bestaan die dit klimaat zich laten onderscheiden van de koude landklimaten en het toendraklimaat (type ET).

Typerend voor gebieden die de classificatie EH krijgen is dat ze overwegend koud tot zeer koud zijn, vaak grote hoeveelheden neerslag te verwerken krijgen die vooral in de vorm van
sneeuw valt en dat de temperatuur een groot deel van het jaar onder de 0 graden Celsius ligt. De grond is dan ook vaak gedurende het hele jaar bevroren en niet zelden bedekt met eeuwige sneeuw of ijs. Op plekken die een hooggebergteklimaat kennen is geen boomgroei meer.Het grote verschil tussen het EH-klimaat en het toendraklimaat (ET) is dat er grote fluctuaties in de temperatuur plaats kunnen vinden. Door inversie is een plotselinge weersomslag goed mogelijk, wat in sommige gevallen levensbedreigend kan zijn.

Landen en gebieden met dit klimaattype:

Het hooggebergteklimaat komt voor in hooggebergten zoals de Alpen, het Andes gebergte, de Himalaya, de Rocky Mountains en het Tibetaans Hoogland.

Opmerkingen:

Het hooggebergteklimaat wordt ook wel eens H-klimaat in plaats van EH-klimaat genoemd.
Bronnen: Wikipedia, Universiteit Melbourne,
web design florida